abril 16, 2021 c8090a421e

От 2013 г. Европейският съюз (ЕС) има търговска спогодба с Колумбия и Перу, към която през 2017 г. се присъедини Еквадор. Спогодбата отваря постепенно пазарите от двете страни и увеличава стабилността и предвидимостта на търговската и инвестиционната среда. Това е и една от първите търговски спогодби на ЕС „от ново поколение“, които се характеризират с цялостно приложение, което, освен либерализацията на търговията със стоки и услуги, обхваща инвестициите, обществените поръчки, конкуренцията, правата върху интелектуална собственост, както и въпроси, свързани с търговията и устойчивото развитие.

След няколко години на изпълнение чрез качествено изследване ще се анализират икономическите и социалните ефекти, човешките права (включително правото на труд) и въздействието върху околната среда вследствие на въвеждането на спогодбата.

Оценката се извършва от BKP Economic Advisors, фирма за икономически изследвания и консултации със седалище в Германия, в сътрудничество с Trade Impact BV, Global Sustainable Solutions, Trinomics, университет Universidad del Rosario в Богота, университета Universidad San Francisco в Кито и Института за перуански науки в Лима. Работата започна в края на април 2020 г. и ще продължи 13 месеца. На този уебсайт ще Ви информираме за напредъка на качественото изследване, включително консултации със заинтересованите страни, както и ще публикуваме всички изготвени доклади (начален, междинен и окончателен доклад).